Patrick Bisschops Boom & Rozenkwekerij

Na enkele jaren in de vruchtboom en rozenkwekerij te hebben gewerkt bij diverse bedrijven,zijn we in 1988 begonnen met het telen van de eerste vollegrondsrozen (in eerste instantie voor de hobby). Dit hebben we ieder jaar wat uitgebreid,en in 1992 zijn de eerste moerbedden van vruchtboomonderstammen aangelegd. In 1995 was de kwekerij van een dusdanige omvang,dat een fulltime baan erbij te veel werd. We hebben toen besloten om 50% zelfstandig te worden en het resterende voorlopig in loondienst te blijven. De kwekerij groeide zo verder door,en in 1998 hebben we besloten om helemaal zelfstandig te worden,en te stoppen met werken buiten de deur. Er kwam in die tijd steeds meer vraag naar rozen in pot. Op de toenmalige locatie,hadden we echter geen mogelijkheden voor het aanleggen van productie velden voor de teelt van potrozen. Daar we elders in swalmen op de hawinkel beschikten over een perceel grond,kregen we de kans om hier een nieuw boomkwekerijbedrijf op te richtten.

 

patrickbisschops_homeNa alle voorbereidingen,zijn we in 2000 gestart met de bouw van een loods en de woning. In 2001 zijn de eerste productievelden voor de potrozen aangelegd,en zijn we begonnen met de teelt van rozen in pot. In de jaren hierna,zijn de productie velden voor de potrozen verder uitgebreid,en hebben we de teelt van vruchtboomonderstammen wat afgeslankt. Het uitgangsmateriaal voor de teelt van de potrozen word meerendeels zelf opgekweekt in onze vollegronds kwekerij,die momenteel een areaal van 10 hectare bevat. Ook worden er veel rozen als wortelgoed verhandelt. Daar we met de meeste veredelaars een contract hebben,zijn we in staat om een goed en gezond assortiment rozen te kunnen leveren,in de door de klant gewenste aantallen.

 

Met vriendelijke groet,

Patrick Bisschops

 
webdesign by K-creative